Yular takmak ve atı bağlamak 

Yular, atınızı daha rahat tutabilmenizi sağlar . Yular ipiyle birlikte ise daha rahat gezdirir, bağlayabilirsiniz . Yular, deri veya naylondan olabilir.

Yular takmak

Atınızın solunda durarak ve ani hareketler yapmadan , atımızın burnunu burunsalıktan geçirin . Daha sonra atınızın kafasının üzerindekini tokayı fazla sıkmadan , ama çıkmasını engelleyecek kadar da sıkarak takın.

Atı bağlamak  

Atınızı bağlarken,

 1. Yular ipini duvardaki halkadan geçirin.
 2. Binici düğümü yapın.
 3. Daha sonra ikinci düğümü yapın.
 4. İkinci düğümü , binicisinden geçirin.
 5. Yular ipini sıkmak için yular yönünde çekin.
 6. Atınızı çözmek için ise , yular ipini aşağıya doğru çekiniz.

Duvarda ( veya taşıma aracında ) bulunan halkanın , atınızın cidago kemiğine denk gelmesi gerekiyor .

Büyük atlar için 4 veya 5 nolu halkayı kullanabilirsiniz.

Pony atlar için 3 veya 4 nolu halkayı kullanabilirsiniz.

Başlık çıkarmak

Başlık çıkarmak için , atınızın solunda durmalısınız . Yular ipini , dizginlere dolamadan takmalısınız.

 1. Boğaz altı kayışını ve burunsallığı çözmelisiniz .
 2. Başlığı ve dizginleri atınızın kafasından dikkatlice çıkarmalısınız.
 3. Kantarmayı çıkarmasını sağlamalısınız , böylece başlığı çıkarmış olursunuz .
 4. Şimdi yuları düzeltebilirsiniz.

Eyer çıkarmak

Atınızı her zaman dışarıda çözmelisiniz.

Atınızı , ilk olarak yular ipiyle bağlamalısınız . İşe kalan kayışını çözmekle başlayabilirsiniz . Öncelikle üzengi demirlerinin kaldırılmış olduğundan emin olun . Kolan kayışını elinizde tutarak , sağ taraftan eyerin üstüne alın . Kolan kayışını tutmazsanız , atınızın ön bacaklarına çarpabilir . Tekrar atınızın soluna geçerek , eyeri yükseğe kaldırarak ve sol kolunuzu eyerin altından geçirerek eyeri çıkarmalısınız . Daha sonra , eyer altlığını kurması için çıkarmalısınız.

MANEJ TRAFİĞİ VE KURALLARI

Manej veya koşu yerine giderken :

Maneje veya koşu yerine girmeden önce , mutlaka izin alınmalı ve çalışanlara haber vermelisiniz .

Atınıza binerken :

Atınıza binerken , tüm biniciler aynı zamanda atlarını durdurmalı ve ondan sonra binmeli.

Atınızı biniş esnasında hareket etmesini ve tüm atların her bir tarafa gitmesini engellemek için eğitmenlerin önerisi :

 1. Atınızı ya manej ortasında durdurmalı.
 2. Veya adeta’da giderken , atınızı hafifçe sola döndürerek durdurmalısınız.

“Komutlar”

Komutlar binicilerin manejde eğitmen tarafından verilen bilgilerin yerine getirilmesidir.

1-Sıralı komutlar

Tüm binicilerin ve atların , eğitmen tarafından verilen sıralamaya göre dizilmelidir . Böylece , tüm binicilerin öndeki at ile kendi atı arasında belli bir mesafe bırakmaları gerekir.

2-Belirsiz uzaklıktaki komutlar

Tüm binicilerin ve atların , aralarında olabilecek en uzun mesafeyi korumaları gerekir .

3-Özgürce dolaşmak

Tüm binicilerin ve atların , eğitmenin verdiği komutlar doğrultusunda istedikleri yöne gitmeleridir.

Birkaç tanım :

Manej yolu :

Manej çevresi boyunca izlenen yoldur .

Öncelik :

Aynı hızda fakat farkı , yanlarda giden iki biniciden sol yanda olanına öncelik verilmesidir. Bu nedenle , sağ yanda giden binicinin yol vermesi ve içeriden devam etmesi gerekir.

Adetada giderken , manejin iç tarafı sizin solunuza denk geliyorsa , bu demektir ki sol yan gidiyorsunuz.

Adetada giderken , manejin iç tarafı sizin sağınıza denk geliyorsa , bu demektir ki sağ yan gidiyorsunuz.

Dış taraf:

İç tarafın tersidir , yani dairenin dış tarafıdır.

ATLARIN YÜRÜYÜŞ ŞEKİLLERİ

Adeta

Her ayağın ayrı ayrı bastığı, dört zamanlı, uçucu olmayan bir yürüyüştür. Misal olarak at ön sağ ayağı ile adetaya başlarsa bunu ard sol ayak, ön sol ayak, ard sağ ayak sırasıyla takip eder.

Atın adeta yürüyüşü nasıl yapılır ?

Adeta yürürken, dizginde bulunan atına, binici hafifçe dizgin serbestili vermek suretiyle baldır ve beliyle ileri doğru sürer, adeta yürüyüşü mesafe alıcılık itibariyle , orta , uzun ve toplu olarak üçe ayrılır.

Orta adeta

Canlı, mesafe alıcı ve tempolu olmalıdır. Bu kararda ard ayak hemen hemen ön ayakların izine basarlar. Bu esnada at, zorlanmaksızın hafifçe dizgine istinat etmiş olarak ileri yürümelidir.

Uzun adeta

Bu kararda ancak uzun dizginle binilir. Uzun adetada at azami derecede mesafe alıcı adımlarla canlı şekilde yürümelidir. Ard ayaklar ön ayakların izlerinin bir hayli ilerisine basmalıdır.

Toplu adeta

Atın boynu eğitim derecesine uygun düşecek derecede yükselir. Kalçalar göze çarpacak kadar faaldirler. Ayakların basış sırası normal adetadaki gibidir. Atın bütün mafsalları daha fazla bir bükülüş içinde bulunduklarından adımlar yüksektirler. Bu sebeple orta kararlı adetaya nazaran daha az mesafe aldırırlar. Ard ayaklar ön ayakların izlerinin gerisine basarlar. At hafif fakat emin bir istinat ile yürür.

Süratli

İki zamanlı uçuş anı olan bir yürüyüş çeşididir. İleri harekette çapraz ayaklar aynı anda yerden kesilirler ve aynı anda yere basarlar. İleri hareket için ilk defa yerden kesilen çapraz ayaklar diğer ayakların yerden kesilişinden sonra yere bastıklarından at bir an tamamen boşlukta uçar. Misal olarak at ön sağ ard son çapraz ayaklarıyla harekete geçmişse;

 1. Ön sol ve ard sağ ayakları yerdedir,
 2. Dört ayağı yerden kesilmiştir,
 3. Ön sağ ve ard sol ayakları yerdedir,
 4. Dört ayağı yerden kesilmiştir.

Atın süratli yürüyüşü nasıl yapılır ?

Atı süratliye kaldıran yardımlar adetaya kaldırıldığı zaman kullanılan yardımların aynıdır. İyi terbiye edilmiş bir ata binen binici, atının emplüsiyonlu, tempolu ve vezin kararı muhafaza ederek doğru bir baş boyun vaziyeti ile hafifçe dizgine istinat etmiş olduğu halde geveleyerek yürüyüşe devam etmesine dikkat ve itina eder.

Yürüyüşü açmak icap ettiği zaman baldırlar tereddütsüz atı ileri sürerler. Bulunulan yürüyüş kararından daha açık yanı daha mesafe alıcı bir yürüyüş kararına geçiş, sallantısız, tereddütsüz, akıcı olmalı, baldırlar çarparak değil sıkarak atı sürmelidir. Atın ağzı ile binicinin eli arasında mevcut olması gereken istinadın kaybolmamasına itina gösterilerek dizgine hafif bir serbesti verilmelidir. Adımlar derhal daha mesafe alıcı olmalı fakat tempo değişmemelidir. Adımlar acelecilik göstermemelidir. Adımların mesafe alıcılığı arttıkça binici atla beraber olmaya dikkat etmelidir. Aksi takdirde hareketin gerisinde kalır.

Hafif süratli

Binicinin vücudunun ağırlığının atın sırtına ve bütün mafsallarına olan tesirini ehemmiyetli derece azaltır. Atın nefes almasını, ardlarını karın altına sürülmesini kolaylaştırır. Adi süratliye kıyasla biniciyi daha az yorar.

Bu biniş şeklinde binici atın he adımında eyerde oturmaz. Aksine dizlerine üzengi demirine istinat ederek, iki zamanlı bu yürüyüşün, bir zamanında eyerden kalkar, bunu takip eden adımda kaynakları ileri sürülmüş olarak hafifçe eyere oturur. Atın çapraz ayakları meselâ ard sağ ön solayaklar, yerden kesildiği anda binici vücudunun üst kısmını eyerden keser ve yere basarken tekrar eyere koyar. Böylece binici her defasında bindiği yana göre, sağ veya sol ard ayak yere basarken eyere oturursa ard sol ayak üzerine hafif süratli yapıyor denir.

Hangi ard yağın yerden kestiği aynı anda ileri harekete geçmesi sebebiyle, aksi taraftaki omuzun ileri fırlamasından anlaşılır. Manejde ata binerken daime iç ard ayak üzerine hafif süratli yapılır. Zira, özellikle köşelerden geçerken meydana gelen dönüşlerde iç baldırla iç ard ayağı daha fazla ileri bastırmak mümkün olabileceği gibi, bu dönüşler sırasında at daha kolaylıkla ve muvazenede olarak vücudun ağırlığını iç ard ayağına yükleyebilir.

Her iki yan üzerinde hafif süratli yapıldığında aynı rahatlık ve kolaylık fark edilecek olursa bu durum atın her iki yanının aynı derecede çalıştırılmış olduğunu gösterir.

Hafif süratli yapılırken atın karışık adımlarla yürümesine müsade edilmemeli aksine dizginlerde hafif ve fakat emin bir istinat bulunmasına itina edilmelidir. Vücudun üst kısmı dikçe tutulmuş olduğu halde, her defa eyere otururken kalçalar ve kaynaklar ileri sürülür ve esnek diz mafsalı sayesinde baldırlar atın vücudu ile temas halini muhafaza ederler. Hafif süratlide de atı icabı veçhile ileri sürmek mümkün olur.

Dörtnal

Birbirlerini takip eden sıçrayışlardan meydana gelen bir yürüyüştür. İki sıçrayış arasında bir uçuş anı vardır. Yani iki sıçrayış  arasında bir an atın dört ayağı da yerden kesilmiş bulunur.

Dörtnal sıçrayışların da, ön ve ard ayaklar birbirlerinin hizasına basmazlar. At hangi yanla dört nal yapılıyorsa, o yanın ard ayağı da ön ayağı da diğer aynın ön dört ve ard ayaklarından daha ileride bir ize basarlar. Böyle olduğu içindir ki dört nal yürüyüşü sağ yan ve sol yan diye ayırt edilir. Dörtnaldaki  uçuş anından sonra evvelâ dış ard ayak bunu takriben ve aynı anda dış ön ayakla iç ard ayak ve nihayet iç ön ayak yere basarlar.

Atla dörtnala nasıl gidilir ?

Dörtnala kaldırmak için binici aşağıdaki hususları uygulamalıdır.

 • At önce dizgine alınır. Daha sonra iç tarafa hafif bir baş vaziyeti verilir.
 • İç baldır kolan üzerinde çalışarak iç ard ayağın daha fazla ileri basmasını sağlar. Böylece atın içinde bulunduğu yürüyüş nev’i değiştirilir ve dörtnala icbar olunur.
 • Bu esnada dış dizginde bir yarım alıkoyma yapılarak dış ard ayağın ileri basışı tahdit olunur. Dış baldır kolan gerisinde tutularak tahdit edici şekilde kullanılır.
 • Binicinin ağırlığı bir miktar iç kaynak üzerine verilir. Oturuş yine de sakin ve muntazam bulunur.
 • Atın bir iz üzerinde dörtnal yapmasına çok dikkat edilmelidir. At ilk dörtnal sıçrayışını yapar yapmaz binici dizginlerle vereceği hafif bir serbestisi atın bu sıçrayışını kolaylaştırır ve hemen arkasından ağırlık ve baldır yardımlarıyla dörtnal dörtnal sıçrayışlarını akıcı bir tempoya getirir.
 • Vücudun üst kısmı dörtnal hareketine uymalıdır. İç kaynak hafifçe ileri sürülmeli. Binicinin dış omzu atın dış omzuna paralel bulunmalıdır.
 • Dörtnal yürüyüşü esnasında esnek ve yumuşak bir oturuşla atın hareketlerine uyulmalıdır.
 • Atın tepesinden kuyruğuna kadar uzanan koridor tıkanmamalı ve atın sırt adalatındaki faaliyet rahatsız edilmemelidir.
 • Binicinin diz ve topuk mafsallarının yumuşaklık ve esneklikleri devam etmelidir.
 • Dörtnal yürüyüşü sırasında binicinin bel kemiği yay gibi açılıp kapanmalıdır. Ancak bu suretle kaynak sürülebilir. Bel kemiği esnek ve yumuşak tutulamadığı takdirde binicinin kaynakları eyeri dövecek ve yumrukları sertleşecektir

At yanlış ayak üzerinde dörtnala kalkarsa alıkoymalı, süratli, adeta veya duruşa geçilmeli, doğru tanzim edilmeli, yeniden vaziyet verilmeli, uygun an geldiği hissedildiği zaman tekrar dörtnala kaldırmaya teşebbüs edilmelidir.

SAYGI VE SEVGİLERİMLE…

Aleyna ŞİMGA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.